1460x616

 

PROSIMY O 1,5 % PODATKU NA NASZ NUMER KRS 0000316697

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie 

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

 

logo eleos nagłówek

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: LOGOPEDA 

Gładyszów 20.11.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji logopedy w Zespole ds. pracy z rodziną? w ramach projektu pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE: PEDAGOG

Gładyszów 20.11.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji pedagoga w Zespole ds. pracy z rodziną? w ramach projektu pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: PRACOWNIK SOCJALNY

Gładyszów 20.11.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji pracownika socjalnego w Zespole ds. pracy z rodziną? w ramach projektu pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

 

Załącznik n 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE ? PRAWNIK

Gładyszów 20.11.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji prawnika w Zespole ds. pracy z rodziną? w ramach projektu pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik n 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE ? PSYCHOLOG 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji psychologa w Zespole ds. pracy z rodziną? w ramach projektu pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik n 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE ? WYCHOWAWCA

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji wychowawczy w Placówce Wsparcia Dziennego? w ramach projektu pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś IX Region spójny społecznie.
1. Wychowawca w Uściu Gorlickim ? 80 h miesięcznie Palcówka Wsparcia Dziennego dla 30 osób
2. Wychowawca w Banicy -80 h miesięcznie Palcówka Wsparcia Dziennego dla 10 osób
3. Wychowawca w Brunarach – 80 h miesięcznie Palcówka Wsparcia Dziennego dla 20 osób
4. Wychowawca w Wysowej-Zdroju -80 h miesięcznie Palcówka Wsparcia Dziennego dla 10 osób
5. Wychowawca w Gładyszowie – 96 h miesięcznie Palcówka Wsparcia Dziennego dla 30 osób

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – Wychowawca

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE – PEDAGOG W ZESPOLE DS. PRACY Z RODZINĄ

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji pedagoga  w Zespole ds. pracy z rodziną? w ramach projektu pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Zapytanie ofertowe pedagog w zespole ds. pracy z rodziną

Załącznik 1 pedagog

Załącznik 2 pedagog

Załącznik 3 pedagog

Zawiadomienie o wyborze pedagog

ZAPYTANIE OFERTOWE – USŁUGI SPOŁECZNE

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? zaprasza do składania ofert na: ?Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?Eleos? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZAPYTANIE OFERTOWE – USŁUGI SPOŁECZNE

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? zaprasza do składania ofert na: ?Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZAPYTANIE OFERTOWE – PSYCHOLOG

Gładyszów 08.08.2018

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji psychologa w zespole ds. pracy z rodziną projektu nr RPMP.09.02.01-12-0357/17 pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – PSYCHOLOG

Zal. nr 1 do zapytania ofertowego 8.PWD.ELEOS.2018.Psycholog

Zal. nr 2 do zapytania ofertowego nr 8.PWD.ELEOS.2018.Psycholog

Zal nr 3 do zapytania ofertowego nr 8.PWD.ELEOS.2018.Psycholog

Zal nr 4 do zapytania ofertowego 8.PWD.ELEOS.2018 Psycholog

ZAPYTANIE OFERTOWE – PEDAGOG

Gładyszów 09.08.

Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji  pedagoga w zespole ds. pracy z rodziną projektu nr RPMP.09.02.01-12-0357/17 pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_10.PWD.ELEOS_2018_PEDAGOG

Zal. nr 1 do zapytania ofertowego 10.PWD.ELEOS.2018.Pedagog

Zal. nr 2 do zapytania ofertowego nr 10.PWD.ELEOS.2018.Pedagog

Zal nr 3 do zapytania ofertowego nr 10.PWD.ELEOS.2018.Pedagog

Zal nr 4 do zapytania ofertowego 10.PWD.ELEOS.2018 Pedagog

ZAPYTANIE OFERTOWE – LOGOPEDA

Gładyszów 09.08.2018

Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji logopedy w zespole ds. pracy z rodziną projektu nr RPMP.09.02.01-12-0357/17 pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_11.PWD.ELEOS_2018_Logopeda

Zal. nr 1 do zapytania ofertowego 11.PWD.ELEOS.2018.Logopeda

Zal. nr 2 do zapytania ofertowego nr 11.PWD.ELEOS.2018.Logopeda

Zal nr 4 do zapytania ofertowego 11.PWD.ELEOS.2018Logopeda

Zal nr 3 do zapytania ofertowego nr 11.PWD.ELEOS.2018.Logopeda

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRACOWNIK SOCJALNY

Gładyszów 09.08.2018

Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji pracownika socjalnego w zespole ds. pracy z rodziną projektu nr RPMP.09.02.01-12-0357/17 pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_9.PWD.ELEOS_2018_PRACOWNIK SOCJALNY

Zal. nr 2 do zapytania ofertowego nr 9.PWD.ELEOS.2018.Pracownik socjalny

Zal. nr 1 do zapytania ofertowego9.PWD.ELEOS.2018.Pracownik socjalny

Zal nr 3 do zapytania ofertowego nr 9.PWD.ELEOS.2018.Pracownik socjalny

Zal nr 4 do zapytania ofertowego 9.PWD.ELEOS.2018 Pracownik socjalny

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRAWNIK

Gładyszów 09.08.2018

Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji prawnika w zespole ds. pracy z rodziną projektu nr RPMP.09.02.01-12-0357/17 pn. ?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Uście Gorlickie?, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ?ELEOS? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_12.PWD.ELEOS_2018_Prawnik

Zal. nr 1 do zapytania ofertowego 12.PWD.ELEOS.2018.Prawnik

Zal. nr 2 do zapytania ofertowego nr 12.PWD.ELEOS.2018.Prawnik

Zal nr 3 do zapytania ofertowego nr 12.PWD.ELEOS.2018.Prawnik

Zal nr 4 do zapytania ofertowego 12.PWD.ELEOS.2018Prawnik

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA
Logo 100 lecie PAKP_page-0001

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content