1460x616

 

PROSIMY O 1,5 % PODATKU NA NASZ NUMER KRS 0000316697

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie 

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

 

logo eleos nagłówek

Regietów

9 października 2008 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod nowo budowaną Cerkiew w Regietowie Niżnym. Aktu wmurowania dokonał Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Adam arcybiskup przemysko – nowosądecki. W tym dniu przybyli również duchowni dekanatu nowosądeckiego: ihumen monasteru w Wysowej Ojciec Pafnucy (Jakimiuk), Ojciec Mojżesza (Klebus), ks.prot. płk Bazyli Gałczyk, ks. prot. Władysław Kaniuk, ks. prot. Piotr Pupczyk, ks. Andrzej Grycz, ks. Mirosław Cidyło. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych: wójt Dymitr Rydzanicz, przewodniczący gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec oraz poseł na Sejm RP Witold Kochan. Przywitania Księdza Arcybiskupa dokonał przewodniczący budowy cerkwi Paweł Michalak wraz ze skarbniczką Melanią Tutko. Dzieci pięknie deklamowały łemkowskie wiersze.

foto:2017r. Święto Parafialne Św.Michała Archanioła

Proboszcz parafii prawosławnej w Gładyszowie z filią w Regietowie ks. Arkadiusz Barańczuk słowami: „W czest i Bohu sławu, Błahosłowenno i znamenano budi miesto sie w dom miłostwennyj w Troice Swjatiej sławimoho Otca i Syna i Swjataho Ducha. Jako jest Hospod Na miestie sem, Az że nie wiediech;straszno jest miesto sie niest sie no Dom Bożyj i sija sut wrata nebesnaja” przywitał swojego zwierzchnika prosząc o błogosławieństwo i wmurowanie kamienia węgielnego pod cerkiew Św. Michała Archanioła. Mówił, że Bóg Wszechmogący pomoże jemu i wiernym wybudować jeszcze jedną świątynię w miejscu gdzie kwitnie prawosławie i pomalutku odradza się z tragedii jaka miała miejsce w czasie unii brzeskiej 1596r. Nie ukrywał że bardzo liczy nie tylko na wsparcie duchowe Ekscelencji ale również na to finansowe. Z kolei Ks Arcybiskup w swoim kazaniu, mówił o wzajemnej miłości i poszanowaniu bliźniego.

Pouczał by ludzie nie dzielili się zwracając uwagę tylko na wyznanie czy narodowość. Podczas uroczystego obiadu w gładyszowskiej w świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich, proboszcz kierował słowa podziękowania arcybiskupowi i księżom a przede wszystkim swoim wiernym z regetowskiej parafii, za trud jaki włożyli w prace ziemne przy budowie świątyni. Podziękował serdecznie za bratnia pomoc ks. Krzysztofowi Wymazała, proboszczowi parafii rzymskokatolickiej w Smerekowcu oraz jego parafianom.

Dziękował również wójtowi gminy Uście Gorlickie, Który nie szczędzi sił by jak najszybciej w Regietowie mogła powstać nowa cerkiew. Po I wojnie światowej sytuacja wyznaniowa na Łemkowszczyźnie była bardzo skomplikowana. Całym narodem kierowała cerkiew uniacka, podporządkowana Rzymowi. Naród pragnął wolnej Cerkwi, tej sprzed unii brzeskiej. Powrót ludzi do Świętego Prawosławia, na Łemkowszczyźnie przypada na lata 1926 -1936. W Regietowie Niżnym miało to miejsce w roku 1930, gdy mała, przydrożna kapliczka zostaje rozbudowana na cerkiew (czasownię) prawosławną pod wezwaniem Św. Michała Archanioła.

Pomimo II wojny światowej i Akcji Wisła ludzie po dziś dzień odprawiają w niej nabożeństwa. W latach sześćdziesiątych przeprowadzono gruntowny remont świątyni, gdyż w okresie 1947-1957 kaplica pełniła rolę składu nawozów sztucznych. Funkcje duchownych regietowskiej cerkwi pełnili: w latach 1981-1982 ks. Andrzej Jakimiuk i ks. Igor Popowicz, w latach 1982-1984 ks. Paweł Siwec i ks. Jan Plewa, w latach 1986-1997 ks. Michał Pasieka. Od 1998 r rolę proboszcza spełnia ks. Arkadiusz Barańczuk.

Parafia Prawosławna p.w. Św. Michała Archanioła w Regietowie liczy 11 rodzin.

Skład komitetu parafialnego:
– przewodniczący: PAWEŁ MICHALAK
– zastępcy: STEFAN KWOCZKO, PIOTR GERIAK
– skarbnik: MELANIA TUTKO
– proboszcz: ks. ARKADIUSZ BARANCZUK

Tel. 512 116 562
Bank Spółdzielczy w GRYBOWIE o. w UŚCIU GORLICKIM
Numer konta: 22879710390030039881190001

?Trzy cmentarze i jedna wieś?

?SŁOWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH? Warszawa 1888 r.

??Regietów Niżny i Wyżny, dwie wsie górskie nad pot. Regietówka dopływem pot. Konieczny z lewego brzegu (dopł. Ropy), w powiecie gorlickim, na granicy węgierskiej. Leżą w zwartej dolinie potoka. Regietów Niżny 487 m.n.p.m , Wyżny 575 m.n.p.m. odnogi górskie tworzące poboczne działy wodne otaczają dolinę górską : od zachodu pasmo między Ropą i Regietówką ze szczytem Hańczowa Góra 821 m.n.p.m , od wschodu pasmo między Regietówką i Konieczną potokiem z Randulną lub Rotundą 775 m.n.p.m, Działem 712 m.n.p.m i Jaworzyną 885 m.n.p.m. Przez wsie prowadzi droga gminna  ze Smerekowca do Zbóru na Węgrzech. W obu osadach są drewniane cerkwie gr-kat. a w Regietowie Wyżnym parafia i szkoła ludowa. Obszar posadzony ma 1352 mr (morgi) roli, 444 mr łąk, 545 mr pastwisk i 475 mr lasu. W Regietowie Niżnym jest 50 domów i 294 mieszkańców; 4 rz-kat. , 284 gr-kat., i 6 izrael. ; w Regietowie Wyżnym jest 87 domów i 547 mieszkańców; 536 gr-kat. , 11 izrael.

Cerkiew parafialna wzniesiona w 1856 r. należy do diecezji przemyskiej dekanatu bieckiego. Parafia obejmuje R. Niżny i Skwirtne. Uposażenie proboszcza składa się z w ogóle z 117 mr roli w kilku parcelach i 125 złr( reńskich) dochodu do kongrny. Regietów należy do Urzędu Pocztowego w Gładyszowie ( odl. ok. 8,4 km). Graniczy na zachód z Wysową i Hańczową, na północ ze Skwirtnem i Smerekowcem, na wschód z Ługiem, Zdynią i Konieczna???

 

 

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA
Logo 100 lecie PAKP_page-0001

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content