1460x616

 

PROSIMY O 1,5 % PODATKU NA NASZ NUMER KRS 0000316697

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie 

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

 

logo eleos nagłówek

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” realizuje projekt

?Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie?

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Region spójny społecznie

1.2 Numer i nazwa Poddziałania: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

1.3 Numer naboru/konkursu: RPMA.09.02.01-IP.01-12-024/17

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 100 dzieci do 18 roku życia, w tym 52% kobiet w środowisku szkolnym, rodzinnym z 80 rodzin (80 osób, w tym: 49% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Uście Gorlickie poprzez utworzenie sieci Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej, współpracujących z rodzinami.

Szczegóły projektu umieszczono w poniższych załącznikach:

PWD- Oświadczenia

PWD- Oświadczenie o tożsamości wsparcia

PWD-Formularz rekrutacyjny

PWD-Oświadczenie – danych osobowych

PWD-Oświadczenie o wizerunku

PWD-Regulamin rekrutacyjny

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA
Logo 100 lecie PAKP_page-0001

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content