PROSIMY O 1% PODATKU KRS 0000316697

logo eleos nagłówek

Informujemy, że Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” jest partnerem w projekcie pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”, realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja, w 1. osi priorytetowej – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarcze ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov poprzez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury (restauracja obiektów zabytkowych), przygotowanie kadr oraz przetestowanie modelu współpracy transgranicznej promującego kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza. W projekcie przewidziano zarówno roboty modernizacyjne, jak i organizację działań miękkich – wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Pozostałymi partnerami w projekcie są podmioty z Polski i Słowacji:

  • Gmina Ropa
  • Gmina Zborov
  • Fundacja „Szlachetne zdrowie…”
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” odpowiada za organizację działań dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami. Planowane są:

  • Cykl warsztatów edukacji kulturowej dla osób niepełnosprawnych z zakresu ginących zawodów terenu pogranicza polsko-słowackiego. Zorganizowane zostaną 3 warsztaty w Polsce i 3 na Słowacji dla 20 osób niepełnosprawnych (po 10 z Polski ze Słowacji).
  • 2 wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych – 20 osób z Polski wraz z 5 opiekunami pojedzie na 5 dni na Słowację, natomiast 20 osób ze Słowacji wraz z 5 opiekunami przyjedzie na 5 dni do Polski.
  • Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Udział we wszystkich działaniach projektowych będzie bezpłatny dla uczestników. Kryterium udziału będzie zamieszkiwanie na obszarze pogranicza polsko-słowackiego oraz niepełnosprawność.

 

Wartość całego projektu: 2 494 761,77€

Dofinansowanie unijne: 2 119 572,05 €

Dofinansowanie z Budżetu Państwa (Słowacji): 52 628,66 €

Informacje

Konto PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930
Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content