1460x616

 

PROSIMY O 1,5 % PODATKU NA NASZ NUMER KRS 0000316697

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie 

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

 

logo eleos nagłówek

Informujemy, że Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko ? Gorlickiej ?ELEOS? jest partnerem w projekcie pn. ?Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem ? ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim?, realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja, w 1. osi priorytetowej – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarcze ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov poprzez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury (restauracja obiektów zabytkowych), przygotowanie kadr oraz przetestowanie modelu współpracy transgranicznej promującego kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza. W projekcie przewidziano zarówno roboty modernizacyjne, jak i organizację działań miękkich – wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Pozostałymi partnerami w projekcie są podmioty z Polski i Słowacji:

 

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko ? Gorlickiej ?ELEOS? odpowiada za organizację działań dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami. Planowane są:

 • Cykl 6 warsztatów edukacji kulturowej dla osób niepełnosprawnych z zakresu ginących zawodów terenu pogranicza polsko-słowackiego. Po przez spotkania on ? line Warsztaty zostaną zorganizowane dla 20 osób niepełnosprawnych (po 10 z Polski ze Słowacji).
 • 2 wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych ? 20 osób z Polski oraz 20 osób ze Słowacji.

W ramach wyjazdów studyjnych odbędzie się

   1. 30 h zajęć edukacji kulturalnej realizowanych dla grupy w Polsce przekazywanych on ?line dla grupy ze Słowacji.
    o krótki wyjazd/wycieczka w ramach edukacji kulturalnej ( zwiedzanie skansenów oraz obiektów kulturowych związanych z pograniczem Polsko ?Słowackim ) dla grupy polskiej oraz grupy słowackiej
   2. 30 h zajęć edukacji kulturalnej realizowanych dla grupy na Słowacji przekazywanych on ?line dla grupy z Polski
   3. krótki wyjazd/wycieczka w ramach edukacji kulturalnej ( zwiedzanie skansenów oraz obiektów kulturowych związanych z pograniczem Polsko ?Słowackim ) dla grupy polskiej oraz grupy słowackiej.

 

 •  Odbędą się warsztaty kulturowo sportowe. Warsztaty obejmować będą tematykę sportową jak i elementy dziedzictwa kulturowego.

 

Udział we wszystkich działaniach projektowych będzie bezpłatny dla uczestników.

Kryterium udziału będzie zamieszkiwanie na obszarze pogranicza polsko-słowackiego, oraz niepełnosprawność.

 

?kres realizacji projektu: od 01.09.2019 do 30.04.2022

Wartość całego projektu: 2 494 761,77?

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  2 119 572,05 ?  85%  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie z Budżetu Państwa (Słowacji): 52 628,66 ?

 

 

W ramach realizacji projektu Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem ? ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim?, realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko ? Gorlickiej ?ELEOS? zrealizował:

 

A1. Warsztaty ginących zawodów ? śpiewactwo ludowe (warsztaty edukacji kulturowej w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja zadania:

Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji;

Data realizacji zadania:

22.11.2021 r. w godzinach od 9:00 ? 15:00

Liczba uczestników w tym osób niepełnosprawnych:

20 – dziesięć osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 10 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb, Kružlov

Tematyka i realizacja zadania:

warsztaty prowadziła uznana pieśniarka łemkowska, od lat pracująca z różnymi osobami, w tym też z osobami niepełnosprawnymi. Organizując zajęcia zachęcono wcześniej uczestników do podzielenia się pieśniami z terenu ich zamieszkania, stąd też część uczestników przyniosła własne śpiewniki, a także instrumenty. Instruktorka przygotowała uczestnikom odpowiednie śpiewniki, których repertuar obejmował pieśni polskie, słowackie, łemkowskie, pogórzańskie i rusnackie. Partnerzy słowaccy, obecni online, przygotowali swoje pieśni i z akompaniamentem akordeonu śpiewali je wraz z polskimi uczestnikami. W wykładzie aktywnie uczestniczyła online grupa Słowaków zgromadzonych w Centrum Sociálnych Služieb w m. Kružlov.

 

 

 

 

 

 

 

A2. Warsztaty ginących zawodów ? zielarstwo (warsztaty edukacji kulturowej w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja zadania:

Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji;

Data realizacji zadania:

24.11.2021 r. w godzinach od 9:00 ? 15:00

Liczba uczestników w tym osób niepełnosprawnych:

20 – dziesięć osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 10 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb, Kružlov

Tematyka i realizacja zadania:

warsztaty poprowadzone zostały przez osobę wykwalifikowaną ziołoznawcę, zielarza-fitoterapeuty, mającą doświadczenie w pracy z osobami o szczególnych potrzebach. Po zapoznaniu uczestników z charakterystycznymi surowcami zielarskimi dostępnymi w Beskidzie Niskim, omówieniu ich właściwości i praktycznego zastosowania w życiu codziennym oraz zapoznaniu z lokalnym nazewnictwem, przygotowano wspólnie ekstrakty ziołowe. Uczestnicy wzięli ze sobą próbki wykonanych przez siebie produktów. W wykładzie aktywnie uczestniczyła online grupa Słowaków zgromadzonych w Centrum Sociálnych Služieb w m. Kružlov.

Warsztaty_Ginących_zawodów__ziola_beskidu_niskiego_(1)

 

A3. Warsztaty ginących zawodów ? bartnictwo/pszczelarstwo (warsztaty edukacji kulturowej w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja zadania:

Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji;

Data realizacji zadania:

26.11.2021 r. w godzinach od 9:00 ? 15:00

Liczba uczestników w tym osób niepełnosprawnych:

20 ? dziesięć osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 10 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov

Tematyka i realizacja zadania:

zajęcia prowadzone były przez pszczelarza prowadzącego od wielu lat pasiekę w m. Bartne. Wykładowca zilustrował opowieść o życiu pszczół przygotowanymi przez siebie zdjęciami i tablicami prezentowanymi na ekranie telewizora. Pokazał uczestnikom ramki pszczelarskie, a także surowce pszczelarskie, w tym propolis i kit pszczeli. Zapoznał również uczestników z szeroko pojętą apiterapią. W wykładzie brali udział online Słowacy zgromadzeni w Centrum Sociálnych Služieb w m. Kružlov.

 

 

 

 

 

A4. Warsztaty ginących zawodów ? domowe przetwórstwo (warsztaty edukacji kulturowej w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja zadania:

Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji;

Data realizacji zadania:

01.12.2021 r. w godzinach od 9:00 ? 15:00

Liczba uczestników w tym osób niepełnosprawnych:

21 – jedenaście osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 10 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov

Tematyka i realizacja zadania:

zajęcia prowadzone były przez znawcę kuchni pogranicza polsko-słowackiego. Z uwagi na uczestnictwo w zajęciach mieszkańców polskiej i słowackiej części Beskidu Niskiego, pojawiła się okazja do wymiany doświadczeń w przetwórstwie i oryginalnych przepisów kulinarnych. Wykładowca zapoznał uczestników z tradycyjnymi urządzeniami i metodami wykorzystywanymi w przetwórstwie domowym oraz wykonał macerat olejowy i octowy. Uczestnicy wzięli ze sobą próbki wykonanych przez siebie produktów. W wykładzie aktywnie uczestniczyła online grupa Słowaków zgromadzonych w Centrum Sociálnych Služieb w m. Kružlov.

 

A5. Warsztaty ginących zawodów ? wyplatanie koszyków/plecionkarstwo (warsztaty edukacji kulturowej w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja zadania:

Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji;

Data realizacji zadania:

19.01.2022 r. w godzinach od 9:00 ? 15:00

Liczba uczestników w tym osób niepełnosprawnych:

21 – dziesięć osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 11 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov

Tematyka i realizacja zadania:

prowadzący po przedstawieniu surowców do wyplatania koszyków: słomy, trawy, wikliny, łyka, zaprezentował najbardziej powszechne metody, tradycyjne sploty stosowane przy wykonywaniu poszczególnych produktów finalnych. W wykładzie aktywnie uczestniczyła online grupa Słowaków zgromadzonych w Centrum Sociálnych Služieb w m. Kružlov.

 

 

A6. Warsztaty ginących zawodów ? ikonopisarstwo (warsztaty edukacji kulturowej w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja zadania:

Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji

Data realizacji zadania:

21.01.2022 r. w godzinach od 9:00 ? 15:00

Liczba uczestników w tym osób niepełnosprawnych:

21 – dziesięć osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 11 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb, Kružlov

Tematyka i realizacja zadania:

prowadzący przeprowadził wykład na temat historii i tradycji ikonopisarstwa. Omówił rolę ikonografa ? artysty, który jako znawca Pisma Świętego, pism apokryficznych, literatury Ojców Kościoła tworzy ikony – obrazy sakralne wyobrażające postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczny dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem ikon znajdujących się w cerkwiach pogranicza. Wykładowca omówił układ, elementy i sposób tworzenia ikonostasu na przykładzie cerkwi w Owczarach, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znajdującej się na terenie gminy Sękowa i zachęcił słuchaczy do jej odwiedzenia. Wykład był ilustrowany przykładami prezentowanymi na ekranie telewizora i w wydawnictwach albumowych. W wykładzie aktywnie uczestniczyła online grupa Słowaków zgromadzonych w Centrum Sociálnych Služieb w m. Kružlov.

 

 

 

 

 

WYJAZD STUDYJNY 1 – Warsztat 1  ? ARCHITEKTURA POGRANICZA cz.1

 

WYJAZD STUDYJNY 2 – Warsztat 1  ? ARCHITEKTURA POGRANICZA cz.2

(warsztaty stacjonarne realizowane w ramach wyjazdów studyjnych w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja, data realizacji zadania i liczba uczestników:

a). Architektura Pogranicza cz.1 – Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska – 30.03.2022r. w godzinach od 9:00 ? 15:00; transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji.

Liczba uczestników – 39, w tym: 19 osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 20 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov;

b). Architektura Pogranicza cz.2 – Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji – 06.06.2022r. w godzinach od 9:00 ? 15:00; transmisja przez Internet do Domu Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska.

Liczba uczestników – 38, w tym: 20 osób w formie stacjonarnej zgromadzonych w  Centrum Sociálnych Služieb Kružlov oraz 18 osób zgromadzonych online w Domu Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska;

Tematyka i realizacja zadania:

prowadzący przeprowadził zajęcia na podstawie przygotowanych wcześniej własnych plansz i rysunków dokumentujących m.in. historię lokowania wsi na prawie wołoskim oraz układu urbanistycznego i architektoniczno-funkcjonalnego zagród łemkowskich po stronie polskiej oraz rusnackich po stronie słowackiej. Najwięcej miejsca poświęcono konstrukcji chyży łemkowskiej, a także domu rusnackiego. W Polsce podczas warsztatów uczestnicy rysowali plany chat spotykanych na pograniczu polsko-słowackim, szczególnie charakterystycznych łemkowskich chyż oraz odtwarzali plany ich zabudowy. Uczestnicy na Słowacji ze względu na gorszą motorykę ruchową rąk wykonywali wzory regionalne spotykane na elementach drewnianych chat rusnackich, w tym rozet karpackich, które po naklejeniu na podkład z kartonu i zalaminowaniu z wykorzystaniem folii brali jako swoją pracę ze sobą do domu. Uczestnikom zostały rozdane notatniki oraz długopisy do notowania i bieżącego zapisywania informacji podczas kolejnych warsztatów.

 

 

WYJAZD STUDYJNY 1 – Warsztat 2 ? KULTURA I JĘZYK POGRANICZA cz. 1

WYJAZD STUDYJNY 2 – Warsztat 2 ? KULTURA I JĘZYK POGRANICZA cz. 2

(warsztaty stacjonarne realizowane w ramach wyjazdów studyjnych w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja, data realizacji zadania i liczba uczestników:

a). Kultura i Język Pogranicza cz. 1 – Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska – 11.04.2022r. w godzinach od 9:00 ? 15:00; transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji.

Liczba uczestników – 39, w tym: 19 osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 20 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov;

b). Kultura i Język Pogranicza cz. 2 – Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji – 08.06.2022r. w godzinach od 9:00 ? 15:00; transmisja przez Internet do Domu Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska.

Liczba uczestników – 39, w tym: 20 osób w formie stacjonarnej zgromadzonych w  Centrum Sociálnych Služieb Kružlov oraz 19 osób zgromadzonych online w Domu Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska;

Tematyka i realizacja zadania:

podczas zajęć szeroko omówiono kulturę oraz język pogranicza polsko-słowackiego. W Polsce skupiono się na gwarach po tej stronie Karpat zaś na Słowacji na gwarach ruskich po południowej stronie Karpat. Wszyscy uczestnicy bliżej zapoznawali się nie tylko z gwarami pogranicza, ale również ze strojami i zwyczajami omawianego terenu. Zebranym przedstawiono wybrane słownictwo pogranicza ilustrując je różnymi słownikami oraz ilustracjami dobranymi do grupy. W związku z okresem wielkanocnym przedstawiono tradycyjne zwyczaje na pograniczu oraz odświętny strój charakterystyczny dla tego regionu. Podczas spotkania uczestnikom polskim oraz słowackim rozdano zakupione drewniane maselniczki w formie baranka, jako tradycyjnie wyrabiane na terenie powiatu gorlickiego, które wśród uczestników słowackich wzbudziły wielkie zainteresowanie i uznanie.

 

 

 

WYJAZD STUDYJNY 1- Warsztat 3 ? KUCHNIA POGRANICZA CZ.1

WYJAZD STUDYJNY 2 – Warsztat 3 ? KUCHNIA POGRANICZA CZ.2

 (warsztaty stacjonarne realizowane w ramach wyjazdów studyjnych w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja, data realizacji zadania i liczba uczestników:

a). Kuchnia Pogranicza cz. 1 – Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska – 20.04.2022r. w godzinach od 9:00 ? 15:00; transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji.

Liczba uczestników – 40, w tym: 20 osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 20 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov;

b). Kuchnia Pogranicza cz. 2 – Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji – 13.06.2022r. w godzinach od 9:00 ? 15:00; transmisja przez Internet do Domu Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska.

Liczba uczestników – 38, w tym: 20 osób w formie stacjonarnej zgromadzonych w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov oraz 18 osób zgromadzonych online w Domu Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska;

Tematyka i realizacja zadania:

w czasie warsztatu uczestnicy po polskiej stronie pod kierunkiem prowadzącego przygotowali tradycyjne proziaki – regionalne placuszki, które przygotowuje się na sodzie oczyszczonej w wersji na słodko i na słono. Ponadto, ulepili i ugotowali pierogi z różnym farszem, a także wykonali zacierkę będącą formą makaronu do zupy oraz i lemoniadę do picia. Słowacka grupa podzieliła się przepisami na adzymki ? można powiedzieć, że stanowiły one odpowiednik polskich proziaków, zaś słowackie naleśniki bardziej przypominały polskie placki ziemniaczane niż ciasto z mąki.

 

Uczestnicy wykonując chlebek pieczony na patelni na słodko i słono z masłem, zacierki, pierogów z różnym farszem wykorzystali zakupione surowce, przyprawy i półprodukty (ziele angielskie, kurkuma, pieprz kolorowy, soda oczyszczona, mąka różnego typu, twaróg, jajka, ziemniaki, śmietane, cebulę, masło klarowane, kefir, sól, cukier, oliwę z oliwek, olej ryżowy, czosnek, marmoladę różaną, mleko, masło, cytryny). Do picia stworzone zostały odżywcze i smaczne lemoniady na bazie regionalnej wody Wysowianka, mieszanki herbaciane oraz kawy ziołowe i tradycyjne gotowane w garnkach. Ze skórek cytrynowych wykonano domowy ocet gospodarczy na bazie octu spirytusowego.

 

 

 

 

WYJAZD STUDYJNY 1- Warsztat 4 ? ZIOŁA POGRANICZA DLA ZDROWIA CZ.1

WYJAZD STUDYJNY 2 – Warsztat 4 ? ZIOŁA POGRANICZA DLA ZDROWIA CZ. 2

 (warsztaty stacjonarne realizowane w ramach wyjazdów studyjnych w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja, data realizacji zadania i liczba uczestników:

a). Zioła pogranicza dla zdrowia cz. 1 – Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska – 25.04.2022r. w godzinach od 9:00 ? 15:00; transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji.

Liczba uczestników – 39, w tym: 19 osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 20 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov;

b). Zioła pogranicza dla zdrowia cz. 1 – Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji – 17.06.2022r. w godzinach od 9:00 ? 15:00; transmisja przez Internet do Domu Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska.

Liczba uczestników – 37, w tym: 20 osób w formie stacjonarnej zgromadzonych w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov oraz 17 osób zgromadzonych online w Domu Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska;

Tematyka i realizacja zadania:

Uczestnicy po zapoznaniu się z zasadami tworzenia naturalnego octu przygotowali na bazie dostępnych warzyw i surowców własną mieszankę ognistego cydru, którą zabrali ze sobą w słoikach 750 ml. Później zajęli się tworzeniem mieszanek ziołowych, herbacianych i kawowych, wykorzystując zakupione wcześniej zioła, herbaty i przyprawy (m.in. ziele angielskie, mirt cytrynowy, owoce, jałowca, kurkuma, bez czarny, lukrecja, pieprz kolorowy, sarsaparilla). Po zapoznaniu się z podstawami tworzenia prostych ekstraktów wykonali wspólnie prozdrowotne ziołowe maceraty na bazie oleju ryżowego i oliwy z oliwek. Wykorzystali zakupione wcześniej sprzęty, materiały i surowce. Do picia na każdych zajęciach uczestnicy tworzyli odżywcze i smaczne lemoniady na bazie regionalnej wody Wysowianka, popijali mieszanki herbaciane oraz kawy ziołowe i tradycyjne gotowane w garnkach.

 

 

 

WYJAZD STUDYJNY 1 – Warsztat 5 ? ZIOŁA POGRANICZA W KOSMETYCE CZ.1

WYJAZD STUDYJNY 2 – Warsztat 5 ? ZIOŁA POGRANICZA W KOSMETYCE CZ.2

 (warsztaty stacjonarne realizowane w ramach wyjazdów studyjnych w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja, data realizacji zadania i liczba uczestników:

a). Zioła pogranicza w kosmetyce cz. 1 Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska – 04.05.2022r. w godzinach od 9:00 ? 15:00; transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji.

Liczba uczestników – 38, w tym: 18 osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 20 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov;

b). Zioła pogranicza w kosmetyce cz. 2 Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji – 20.06.2022r. w godzinach od 9:00 ? 15:00; transmisja przez Internet do Domu Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska.

Liczba uczestników – 37, w tym: 20 osób w formie stacjonarnej zgromadzonych w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov oraz 17 osób zgromadzonych online w Domu Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, Polska;

Tematyka i realizacja zadania:

Uczestnicy po zapoznaniu się z podstawami tworzenia prostych receptur kosmetycznych wykonali wspólnie produkty do codziennej pielęgnacji oraz ziołowe maceraty wodno-glicerynowe. Wykorzystali zakupione wcześniej sprzęty, materiały i surowce (m.in. wagi, oleje, deski, moździerze, noże, miski, słoiczki, duże słoje, tarki, garnki, szpatułki itd.). Wykonali ochronne maści dla urody i wszelkie bolączki, oliwę magnezową wykorzystując surowce kosmetyczne (słoik PET 50 ml, butelka 250 ml, chlorek magnezu, lanolinę, wosk pszczeli, olej rycynowy, olejki eteryczne, glicerynę, masło shea, olej kokosowy, olej laurowy, liść laurowy, olivem 1000, mleczan sodu, kwas L-mlekowy, sól). Kolorową sól oraz aromatyczny spray przeciwbólowy uczestnicy zabrali ze sobą w słoiczkach i buteleczkach z atomizerem. Na terenie Słowacji ze względu na wiek i ograniczoną dyspozycyjność ruchową uczestników, skupiono się na bardziej prostych mieszankach ziołowych z wykorzystaniem głównie soli oraz cukru. Wraz z uczestnikami wykonano mniej wymagające pilingi solne oraz cukrowe i olejowy macerat przeciwbólowy.

 

 

WYJAZD STUDYJNY 1 – WYCIECZKA 1 PL (wycieczka/wyjazd w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja zadania, cel podróży:

Zagroda Maziarska w Łosiu

Data realizacji zadania:

16.03.2022r.

Liczba uczestników:

20 uczestników

Tematyka i realizacja zadania:

uczestnicy zostali zabrani z Domu Seniora Maria w Wapiennym do Łosia, gdzie zlokalizowana jest Zagroda Maziarska – odział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Piękny skansen etnograficzny prezentujący nie tylko historię maziarstwa, ale również architekturę łemkowską wraz z charakterystycznymi zabudowaniami. Po zwiedzeniu skansenu uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. ?Architektura pogranicza? oraz wzięli udział w warsztatach ?Tradycyjne rzemiosła Beskidu Niskiego?. Na zakończenie wycieczki uczestnicy udali się do pobliskiej cerkwi, gdzie podziwiali stare ikonopisarstwo oraz na obiad. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do Domu Seniora Maria w Wapiennym, skąd rozjechali się do swoich domów. Podczas wycieczki nagrywane były krótkie filmiki oraz robione zdjęcia.

 

 

WYJAZD STUDYJNY 2 – WYCIECZKA 2 PL (wycieczka/wyjazd w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

 

Lokalizacja zadania, cel podróży:

skansen Archeologiczny ?Karpacka Troja? w Trzcinicy

cerkiew w Owczarach

kościół pw. Świętych Filipa i Jakuba w Sękowej.

 

Data realizacji zadania:

18.05.2022

Liczba uczestników

20 uczestników

Tematyka i realizacja zadania:

Wycieczka obejmowała obiekty w różnych miejscach: skansen Archeologiczny ?Karpacka Troja? w Trzcinicy oraz dwie zabytkowe świątynie wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – cerkiew w Owczarach jak też kościół pw. Świętych Filipa i Jakuba w Sękowej. W pierwszym obiekcie wycieczki uczestnicy przenieśli się w czasie do jednego z najważniejszych miejsc archeologicznych w Polsce i zmierzyli się z materią, jaką jest glina. Po zwiedzeniu Sali wystawowej, parku archeologicznego i sektora hodowlanego znaleźli się chętni i zdobyli ?Wały Królewskie?. Po intensywnym zwiedzaniu uczestnicy przejechali do Owczar, gdzie podziwiali cerkiew Opieki Matki Bożej zbudowaną w 1653, a następnie do Sękowej, by podziwiać jedną z najcenniejszych świątyń drewnianych pogranicza polsko-słowackiego ? kościół pw. św. Filipa i Jakuba. Na zakończenie wszyscy udali się na obiad i wrócili do domów. Podczas wycieczki nagrywane były krótkie filmiki oraz robione zdjęcia.

 

WYJAZD STUDYJNY 1 – WYCIECZKA 1 SK (wyjazd w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja zadania, cel podróży:

Skansen w Bardejowskim uzdrowisku

Data realizacji zadania:

11.05.2022

Liczba uczestników

20 osób

Tematyka i realizacja zadania:

W ramach wycieczki uczestnicy zwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego ? skansen w uzdrowisku Bardejov. Wraz z profesjonalnym przewodnikiem zwiedzili dawne łemkowskie osiedla, gdzie mieli okazję zobaczyć, jak ?było kiedyś życie?. Mieli okazję poznać zapomnianą kulturę Rusnaków po tej stronie Karpat, rzemiosła, którymi się trudzili na co dzień, aby się utrzymać. Po spacerze po muzeum architektury ludowej uczestnicy wycieczki przenieśli się do Vila Rakoczi na wystawę etnograficzną, która w rzeczywistości pokazuje rozwój obyczajów ludowych, rzemiosł, etnografii na obszarze Horné Šariš. Uczestnicy wycieczki mogli również obejrzeć wystawę poświęconą powstaniu uzdrowiska Bardejov ?Uzdrowisko Bardejov ? oaza zdrowia i spokoju? oraz ?Wystawę aptek?. Na zakończenie wszyscy udali się do pobliskiej restauracji na jedzenie i krótkie podsumowanie całej wycieczki, po czy powrócili do domu.

 

 

Nazwa zadania:

WYJAZD STUDYJNY 2  – WYCIECZKA 2 SK (wyjazd w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

 

Lokalizacja zadania, cel podróży:

?Święta droga? – zwiedzanie cerkwi we wsi Krivé, drewnianego kościoła św. Franciszka z Asyżu w Hervartovie oraz domu opieki z kaplicą św. Jan Chrzciciel we wsi Kružlov

Data realizacji zadania:

25.05.2022

Liczba uczestników, w tym osoby niepełnosprawne:

20 osób

Tematyka i realizacja zadania:

W ramach wycieczki uczestnicy zwiedzili dwa drewniane kościoły oraz ośrodek pomocy społecznej we wsi Kružlov. Pierwszym przystankiem na ?świętej drodze? była drewniana cerkiew greckokatolicka św. Lukáš we wsi Krivé. Uczestnicy wycieczki mogli poznać piękny budynek z bali z 1826 roku, w którego wnętrzu znajdują się bardzo cenne wotywne ikony Matki Boskiej Hodigitrii, Zbawiciela z niebiańską mocą, Michała Archanioła i Chrztu Chrystusa w Jordanie z końca XVI wieku.

Kolejnym przystankiem na ?świętej drodze? był rzymskokatolicki drewniany kościół św. Franciszka z Asyżu we wsi Hervartov. Świątynia pochodząca z  końca XV wieku, wpisana jest na Listę zabytków UNESCO. Jest to najstarsza i jedna z najlepiej zachowanych drewnianych świątyń na Słowacji. Zwiedzających szczególnie przyciągało bogato zdobione drewniane wnętrze, freski na ścianach kościoła oraz piękny ołtarz. Dużym zaskoczeniem dla wszystkich uczestników wycieczki była informacja, że ??ten drewniany kościółek został zbudowany bez jednego gwoździa. Ostatnim przystankiem ?świętej podróży? był Dom Opieki Społecznej wraz z kaplicą św. Ján Krstiteľ w miejscowości Kružlov, gdzie uczestnicy wycieczki mogli rozmawiać i wymieniać się wiedzą z rówieśnikami, którzy są zależni od pomocy innych i ze względu na diagnozę zdrowotną trafiają do ośrodka pomocy społecznej. Na zakończenie wycieczki uczestnicy zostali uraczeni pysznym obiadem, krótkim podsumowaniem całej wyprawy i wreszcie podróżą do domu.

 

WARSZTATY KULTUROWO-SPORTOWE (warsztaty kulturowo-sportowe wraz z elementami dziedzictwa kulturowego w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja zadania:

Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji;

Data realizacji zadania:

09.05.2022 r. w godzinach od 8:00 ? 16:00

Liczba uczestników w tym osób niepełnosprawnych:

48, w tym: 23 osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 25 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov

Tematyka i realizacja zadania:

Uczestnicy wraz z prowadzącym początkowo nieśmiało, ale z czasem z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach kulturowo-sportowych. W pierwszej części przeprowadzono podsumowanie zdobytej wiedzy i wiadomości podczas poprzednich zajęć a najlepszym i najaktywniejszym wręczono drewniane maselniczki. Wszyscy uczestnicy zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci mydełek naturalnych. Na zakończenie tej części spotkania powtórzono wykonanie przeciwbólowej maści i oliwy magnezowej. W drugiej części zajęć w rytm odpowiednio dobranej muzyki, pod okiem doświadczonego instruktora uczestnicy już w bardziej sportowej formie spędzili czas do końca zajęć.

 

 

WARSZTATY KULTUROWO-SPORTOWE (warsztaty kulturowo-sportowe wraz z elementami dziedzictwa kulturowego w ramach zadania: ?Edukacja kulturowa poprzez sztukę ? zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji?)

Lokalizacja zadania:

Dom Seniora Maria w m. Wapienne, powiat gorlicki, transmisja przez Internet do Centrum Sociálnych Služieb Kružlov w Republice Słowacji;

Data realizacji zadania:

09.05.2022 r. w godzinach od 8:00 ? 16:00

Liczba uczestników w tym osób niepełnosprawnych:

48, w tym: 23 osób w formie stacjonarnej w Domu Seniora Maria w m. Wapienne oraz 25 osób zgromadzonych online w Centrum Sociálnych Služieb Kružlov

Tematyka i realizacja zadania:

Uczestnicy wraz z prowadzącym początkowo nieśmiało, ale z czasem z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach kulturowo-sportowych. W pierwszej części przeprowadzono podsumowanie zdobytej wiedzy i wiadomości podczas poprzednich zajęć a najlepszym i najaktywniejszym wręczono drewniane maselniczki. Wszyscy uczestnicy zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci mydełek naturalnych. Na zakończenie tej części spotkania powtórzono wykonanie przeciwbólowej maści i oliwy magnezowej. W drugiej części zajęć w rytm odpowiednio dobranej muzyki, pod okiem doświadczonego instruktora uczestnicy już w bardziej sportowej formie spędzili czas do końca zajęć.

 

 

 

 

Dňa 3. septembra 2019 starosta obce Ropa, pán Karol Górski, podpísal s Ministerstvom investícií a rozvoja zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre projekt s názvom ?Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom ? ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí?. Projekt je spoločnou iniciatívou miestnych samospráv ? poľskej Ropy a slovenského Zborova a s nimi spolupracujúcich partnerských inštitúcií: Nadácie ?Szlachetne zdrowie??, Pravoslávneho strediska milosrdenstva Przemysko-Gorlickiej diecézy ?ELEOS? a Ekonomickej univerzity v Krakove.

 

Adresy webových stránok Projektových partnerov:

 

 

Obdobie realizácie: od 3. septembra 2019 do 30. apríla 2022

Hodnota projektu: 2494761,77 EUR

Finančný príspevok z Európskej únie: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Úloha je zameraná na využitie doterajších tradícií a bohatstva poľsko-slovenského pohraničia, obzvlášť územia obcí Ropa a Zborov. Naplánované aktivity slúžia na vytvorenie atraktívneho programu spolupráce, ktorý propaguje kultúrne a prírodné bohatstvo poľsko-slovenského pohraničia a multikultúrneho obyvateľstva tejto oblasti, a tým dochádza k sociálnej a hospodárskej aktivizácii tohto územia. V súčasnosti napriek kultúrnemu a prírodnému potenciálu chýba moderná turistická ponuka zohľadňujúca cezhraničný prístup a maximalizáciu využitia zdrojov obidvoch oblastí. Úroveň poznatkov o histórii, lokálnej kultúre a o turistických atrakciách medzi obyvateľmi na oboch stranách hranice je nízka, čo je bariérou v rozvoji.

Cieľom projektu je zvýšenie sociálnej a hospodárskej atraktivity a oživenie oblasti poľsko-slovenského pohraničia na území obcí Ropa a Zborov vďaka rekonštrukcii historických objektov, príprave zamestnancov a implementácii nástrojov zameraných na spoločnú propagáciu regiónu.

Na dosiahnutie tohto cieľa partneri budú realizovať nižšie uvedené úlohy:

 1. Rekonštrukcia historických budov na území obce Ropa a obce Zborov (rekonštrukcia budovy tzv. Hyblówka a historickej kúrie v Rope a kaplnky a hradnej bašty v Zborove).
 2. Organizácia 4 jarmokov popularizujúcich dedičstvo karpatského pohraničia v Rope a v Zborove.
 3. Príprava a realizácia postgraduálneho štúdia v oblasti riadenia kultúrneho dedičstva a školení pre prípravu turistických sprievodcov na účely cezhraničnej spolupráce.
 4. Kultúrne vzdelávanie prostredníctvom umenia ? stretnutia, tvorivé dielne a študijné návštevy pre zdravotne postihnutých z Poľska a zo Slovenska.
 5. Príprava virtuálneho sprievodcu po pohraničí v okolí Ropy a Zborova ? aplikácie, ktorá umožní propagovanie dedičstva pohraničia.

Realizácia projektu umožní implementovať program cezhraničnej spolupráce pre aktivovanie miestneho spoločenstva a budovanie rozvojového produktu cestovného ruchu ? na úrovni infraštruktúry, riadenia a ľudských zdrojov. Úloha bude realizovaná do apríla 2022.

 

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA
Logo 100 lecie PAKP_page-0001

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content