1460x616

 

PROSIMY O 1,5 % PODATKU NA NASZ NUMER KRS 0000316697

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie 

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

 

logo eleos nagłówek

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną prosimy o zapoznanie się z załącznikami poniżej tj. z Aneksem do regulaminu i oświadczeniem o niesamodzielności. Załącznik nr 7 oświadczenie należy podpisać do dnia 30 marca 2020 r.

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie III edycja

zał. 7 OŚWIADCZENIE O NIESAMODZIELNOŚCI

 

REGULAMIN

Załącznik 1(1)

Załącznik-2

Załącznik-3

Załącznik-4

Załącznik-5

Załącznik-6 

___________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA na strone

Załącznik 1(1)

Załącznik-2

Załącznik-3

Załącznik-4

Załącznik-5

Załącznik-6

__________________________________________________________________________________________

REGULAMIN

OGŁOSZENIE REKRUTACJA Edycja 2

Załącznik 1(1)

Załącznik-2

Załącznik-3

Załącznik-4

Załącznik-5

Załącznik-6

_____________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN

OGŁOSZENIE REKRUTACJA Edycja 1

Załącznik 1(1)

Załącznik-2

Załącznik-3

Załącznik-4

Załącznik-5

Załącznik-6

___________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko ? Gorlickiej ?ELEOS? realizuje projekt pn. ?Ośrodek Wsparcia dla osób niesamodzielnych w Gładyszowie?. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności regularnych, całodziennych usług opiekuńczych i aktywizujących dla niesamodzielnych mieszkańców gminy Uście Gorlickie, Ropa i Sękowa w wieku powyżej 60 lat.

Projekt realizowany jest od września 2018 roku do grudnia 2020 roku. Grupę docelową stanowią osoby, które ze względu na wiek, zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i aktywizacji w związku z niemożnością wykonywania podstawowych czynności i zagrożeniem wykluczeniem społecznym z tych powodów.

Łącznie przewidziano uczestnictwo 120 osób, w tym 60 seniorów oraz 60 opiekunów. Projekt dzieli się na 3 edycje po 20 uczestników z ww. grup. Ośrodek czynny będzie 5 dni w tygodniu przez cały okres realizacji projektu.

Opieka będzie miała charakter kompleksowy – na miejscu będą pracować opiekun medyczny, terapeuci zajęciowi, animator, pielęgniarka, pracownik socjalny. Wsparcie będą również świadczyć psycholog i rehabilitant.

Rano seniorzy będą przywożeni z domu zorganizowanym transportem, a po południu odwożeni. W ośrodku zapewniony będzie catering i cały wachlarz zajęć aktywizacyjnych – rekreacyjnych, ruchowych, kulturalnych. W projekcie przewidziano również jednodniowe wycieczki.

Ośrodek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zaplanowano bowiem roboty dostosowawcze oraz montaż windy.

 

Oś priorytetowa: 9 Region spójny społecznie

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa ? spr

 

Wartość projektu: 2 345 402,00 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 2 174 187,65 zł

 

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA
Logo 100 lecie PAKP_page-0001

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content