OCHOTNEGO DAWCĘ BÓG MIŁUJE

spodziewajmy się nagrody, nie tu na ziemi, lecz w życiu przyszłym

AKTUALNOŚCI

Tutaj dowiesz się, co się dzieje i komu pomogliśmy ! 🙂

ELEOS

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej

PROSIMY O 1,5 % PODATKU KRS 0000316697

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej, z siedzibą w Gładyszowie, został powołany w 2001 roku przez ś.p. Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Adama - ówczesnego Arcybiskupa Przemyskiego i Nowosądeckiego.

Głównym celem naszego Ośrodka jest niesienie pomocy osobom potrzebującym. Ośrodek organizuje także wyjazdy kolonijne, oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży.

Ośrodek prowadzi bezpłatną wypożyczalnię wózków inwalidzkich, łóżek szpitalnych, oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego.

W roku 2010 dzięki wielu ludziom dobrej woli został oddany do użytku Dom Charytatywno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, w którym znajdują się mieszkania chronione osób bezdomnych, natomiast od grudnia 2013 r. prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 30 osób.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Przemysko-Gorlickiej niesie pomoc każdemu kto jej potrzebuje. Nie zwracamy uwagi na wyznanie czy narodowość. Działamy różnorodnie.

Przykładowo: zbieramy żywność, a następnie organizujemy świąteczne paczki, pomagamy w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowujemy dożywianie dzieci w szkołach, pozyskujemy i rozprowadzamy wśród potrzebujących odzież, oraz artykuły żywnościowe.

Pomagamy finansowo osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych.

ZBUDUJ

Sponsorzy

Ks. Tadeusz Olszański powiedział: ,,Dla niejednego człowieka łatwiej jest spełnić przysługę, niż ją przyjąć. Najczęściej wchodzi tu w grę podrażniona ambicja. Człowiek lubi być niezależny i jak najwięcej zawdzięczać sobie. Nie lubi prosić ani ukazywać wdzięczności. Jest w tym po prostu brak poczucia rzeczywistości: nawet najbardziej niezależny człowiek na każdym kroku w swym bytowaniu i w swoim działaniu uzależniony jest od drugich? Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy za pomoc przy budowie Prawosławnego Domu Charytatywno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Gładyszowie!