PROSIMY O 1% PODATKU KRS 0000316697

logo eleos nagłówek

Informujemy, że Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” realizuje projekt pn. „Ośrodek Wsparcia dla osób niesamodzielnych w Gładyszowie”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności regularnych, całodziennych usług opiekuńczych i aktywizujących dla niesamodzielnych mieszkańców gminy Uście Gorlickie, Ropa i Sękowa w wieku powyżej 60 lat.

Projekt realizowany jest od września 2018 roku do grudnia 2020 roku. Grupę docelową stanowią osoby, które ze względu na wiek, zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i aktywizacji w związku z niemożnością wykonywania podstawowych czynności i zagrożeniem wykluczeniem społecznym z tych powodów.

Łącznie przewidziano uczestnictwo 120 osób, w tym 60 seniorów oraz 60 opiekunów. Projekt dzieli się na 3 edycje po 20 uczestników z ww. grup. Ośrodek czynny będzie 5 dni w tygodniu przez cały okres realizacji projektu.

Opieka będzie miała charakter kompleksowy – na miejscu będą pracować opiekun medyczny, terapeuci zajęciowi, animator, pielęgniarka, pracownik socjalny. Wsparcie będą również świadczyć psycholog i rehabilitant.

Rano seniorzy będą przywożeni z domu zorganizowanym transportem, a po południu odwożeni. W ośrodku zapewniony będzie catering i cały wachlarz zajęć aktywizacyjnych – rekreacyjnych, ruchowych, kulturalnych. W projekcie przewidziano również jednodniowe wycieczki.

Ośrodek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zaplanowano bowiem roboty dostosowawcze oraz montaż windy.

 

Oś priorytetowa: 9 Region spójny społecznie

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – spr

 

Wartość projektu: 2 345 402,00 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 2 174 187,65 zł

 

Informacje

Konto PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930
Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content