PROSIMY O 1% PODATKU KRS 0000316697

logo eleos nagłówek

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT ŁAZIENKI 

Gładyszów, 05.05.2017r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na adaptację/przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Miłosierdzia w Gorlicach, ul. św. Maksyma 2, w ramach projektu RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem WYKONAWCY oraz wskazaniem, że dotyczy przystosowania łazienki – dopisek: „OFERTA na przystosowanie łazienki dla Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gorlicach” w terminie do dnia 12.05.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 2 – bark podstaw do wykluczenia- łazienka

załącznik nr 3 – spełnienie warunków- łazienka

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – KIEROWCA

Gładyszów, 08.05.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pełnienie funkcji kierowcy, w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób, niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Oferty należy złożyć do dnia 10.05.2017 r. osobiście w Biurze Projektu 38-315 Gładyszów 45, lub na adres mailowy ksbaranczuk1@me.com

Szczegóły szacowania zamieszczono w załączniku.

Załącznik nr 1 – Szacowanie wartości zamówienia – Kierowca

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI PSYCHOLOGA

Gładyszów, 15.05.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji psychologa, w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób, niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Oferty należy złożyć do dnia 25.05.2017 r. osobiście w Biurze Projektu 38-315 Gładyszów 45, lub na adres mailowy ksbaranczuk1@me.com

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik nr 1 – Rozeznanie rynku PSYCHOLOG

Załącznik nr 2 – Rozeznanie Rynku – oferta cenowa PSYCHOLOG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWCY

Gładyszów, 15.05.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji kierowcy, w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób, niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Oferty należy złożyć do dnia 25.05.2017 r. osobiście w Biurze Projektu 38-315 Gładyszów 45, lub na adres mailowy ksbaranczuk1@me.com

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik 1 – Rozeznanie rynku – Kierowca

Załącznik 2 – Oferta cenowa – Kierowca

ZAPYTANIE OFERTOWE: SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO

Zapytanie ofertowe o sukcesywne dostawy oleju napędowego

Zapytanie ofertowe paliwo

ZAPYTANIE OFERTOWE: USŁUGA – PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE ŚNIADAŃ I OBIADÓW DLA UCZESTNIKÓW

Zapytanie ofertowe o posiłki

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego – posiłki

Wynik z przeprowadzonego zapytania ofertowego – posiłki

ZAPYTANIE OFERTOWE – POCHYLNIA

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania na dostawę i montaż podjazdu/pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka w Gorlicach, ul. św. Maksyma 2. w ramach projektu RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn.„Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych”dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Ofertę w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem WYKONAWCY oraz wskazaniem, że dotyczy dostawy i montażu pochylni – dopisek: „OFERTA na dostawę i montaż pochylni dla Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gorlicach”, należy złożyć w terminie do dnia 19.05.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

załącznik nr 1 – oferta – pochylnia

załącznik nr 2 – bark podstaw do wykluczenia- pochylnia

załącznik nr 3 – spełnienie warunków- pochylnia

Zapytanie ofertowe podjazd

ZAPYTANIE OFERTOWE – SPRZĘT REHABILITACYJNY

Gładyszów, 01.08.2017r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w postaci 10 szt. łóżek wyposażonych w materace przeciwodleżynowe. Działanie wykonywane w ramach projektu RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Ofertę w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem WYKONAWCY oraz wskazaniem, że dotyczy dostawy sprzętu rehabilitacyjnego – dopisek „OFERTA na sprzęt rehabilitacyjny dla Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gorlicach”, należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

załącznik nr 1 – oferta -sprzęt rehabilitacyjny

załącznik nr 2 – bark podstaw do wykluczenia-sprzęt rehabilitacyjny

załącznik nr 3 – spełnienie warunków- sprzęt rehabilitacyjny

Zapytanie ofertowe_sprzęt rehabilitacyjny

ZAPYTANIE OFERTOWE – KURTYNA

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na przystosowanie sali o pow. ok. 150 m2 na parterze w budynku Ośrodka Miłosierdzia w Gorlicach, ul. św. Maksyma 2 do realizacji poszczególnych rodzajów zajęć przez wykonanie i montaż systemu kurtyn przesuwnych na potrzeby wydzielenia osobnych przestrzeni. Działanie wykonywane w ramach projektu RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Ofertę w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem WYKONAWCY oraz wskazaniem, że dotyczy przystosowania sali – dopisek: „OFERTA na system kurtyn przesuwnych dla Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gorlicach” należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

załącznik nr 1 – oferta – kurtyny

 załącznik nr 2 – bark podstaw do wykluczenia- kurtyny

załącznik nr 3 – spełnienie warunków- kurtyny

  Zapytanie ofertowe kurtyny

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYPOSAŻENIE

Gładyszów, 01.08.2017r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących elementów wyposażenia: 25 szt. foteli, 3 szt. szaf na materiały, 2 szt. szaf ubraniowych, 1 szt. odbiornik telewizyjny, 1 szt. stół, 1 szt. szafka TV, 1 szt. wózek kelnerski, 1 szt. lodówka, 1 szt. kuchenka gazowo – elektryczna, 1 szt. piec konwekcyjno – parowy. Działanie wykonywane w ramach projektu RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Ofertę w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem WYKONAWCY oraz wskazaniem, że dotyczy dostawy sprzętu rehabilitacyjnego – dopisek „OFERTA na sprzęt rehabilitacyjny dla Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gorlicach”, należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – brak podstaw do wykluczenia- wyposażenie

załącznik nr 3 – spełnienie warunków- wyposażenie

Zapytanie ofertowe wyposażenie.doc

Informacje

Konto PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930
Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content