PROSIMY O 1% PODATKU KRS 0000316697 

Nr naszego konta bankowego PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930

logo eleos nagłówek

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT ŁAZIENKI 

Gładyszów, 05.05.2017r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na adaptację/przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Miłosierdzia w Gorlicach, ul. św. Maksyma 2, w ramach projektu RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem WYKONAWCY oraz wskazaniem, że dotyczy przystosowania łazienki – dopisek: „OFERTA na przystosowanie łazienki dla Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gorlicach” w terminie do dnia 12.05.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 2 – bark podstaw do wykluczenia- łazienka

załącznik nr 3 – spełnienie warunków- łazienka

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – KIEROWCA

Gładyszów, 08.05.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pełnienie funkcji kierowcy, w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób, niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Oferty należy złożyć do dnia 10.05.2017 r. osobiście w Biurze Projektu 38-315 Gładyszów 45, lub na adres mailowy ksbaranczuk1@me.com

Szczegóły szacowania zamieszczono w załączniku.

Załącznik nr 1 – Szacowanie wartości zamówienia – Kierowca

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI PSYCHOLOGA

Gładyszów, 15.05.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji psychologa, w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób, niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Oferty należy złożyć do dnia 25.05.2017 r. osobiście w Biurze Projektu 38-315 Gładyszów 45, lub na adres mailowy ksbaranczuk1@me.com

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik nr 1 – Rozeznanie rynku PSYCHOLOG

Załącznik nr 2 – Rozeznanie Rynku – oferta cenowa PSYCHOLOG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWCY

Gładyszów, 15.05.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji kierowcy, w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób, niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Oferty należy złożyć do dnia 25.05.2017 r. osobiście w Biurze Projektu 38-315 Gładyszów 45, lub na adres mailowy ksbaranczuk1@me.com

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik 1 – Rozeznanie rynku – Kierowca

Załącznik 2 – Oferta cenowa – Kierowca

ZAPYTANIE OFERTOWE: SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO

Zapytanie ofertowe o sukcesywne dostawy oleju napędowego

Zapytanie ofertowe paliwo

ZAPYTANIE OFERTOWE: USŁUGA – PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE ŚNIADAŃ I OBIADÓW DLA UCZESTNIKÓW

Zapytanie ofertowe o posiłki

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego – posiłki

Wynik z przeprowadzonego zapytania ofertowego – posiłki

ZAPYTANIE OFERTOWE – POCHYLNIA

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania na dostawę i montaż podjazdu/pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka w Gorlicach, ul. św. Maksyma 2. w ramach projektu RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn.„Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych”dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Ofertę w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem WYKONAWCY oraz wskazaniem, że dotyczy dostawy i montażu pochylni – dopisek: „OFERTA na dostawę i montaż pochylni dla Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gorlicach”, należy złożyć w terminie do dnia 19.05.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

załącznik nr 1 – oferta – pochylnia

załącznik nr 2 – bark podstaw do wykluczenia- pochylnia

załącznik nr 3 – spełnienie warunków- pochylnia

Zapytanie ofertowe podjazd

ZAPYTANIE OFERTOWE – SPRZĘT REHABILITACYJNY

Gładyszów, 01.08.2017r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w postaci 10 szt. łóżek wyposażonych w materace przeciwodleżynowe. Działanie wykonywane w ramach projektu RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Ofertę w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem WYKONAWCY oraz wskazaniem, że dotyczy dostawy sprzętu rehabilitacyjnego – dopisek „OFERTA na sprzęt rehabilitacyjny dla Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gorlicach”, należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

załącznik nr 1 – oferta -sprzęt rehabilitacyjny

załącznik nr 2 – bark podstaw do wykluczenia-sprzęt rehabilitacyjny

załącznik nr 3 – spełnienie warunków- sprzęt rehabilitacyjny

Zapytanie ofertowe_sprzęt rehabilitacyjny

ZAPYTANIE OFERTOWE – KURTYNA

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na przystosowanie sali o pow. ok. 150 m2 na parterze w budynku Ośrodka Miłosierdzia w Gorlicach, ul. św. Maksyma 2 do realizacji poszczególnych rodzajów zajęć przez wykonanie i montaż systemu kurtyn przesuwnych na potrzeby wydzielenia osobnych przestrzeni. Działanie wykonywane w ramach projektu RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Ofertę w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem WYKONAWCY oraz wskazaniem, że dotyczy przystosowania sali – dopisek: „OFERTA na system kurtyn przesuwnych dla Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gorlicach” należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

załącznik nr 1 – oferta – kurtyny

 załącznik nr 2 – bark podstaw do wykluczenia- kurtyny

załącznik nr 3 – spełnienie warunków- kurtyny

  Zapytanie ofertowe kurtyny

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYPOSAŻENIE

Gładyszów, 01.08.2017r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących elementów wyposażenia: 25 szt. foteli, 3 szt. szaf na materiały, 2 szt. szaf ubraniowych, 1 szt. odbiornik telewizyjny, 1 szt. stół, 1 szt. szafka TV, 1 szt. wózek kelnerski, 1 szt. lodówka, 1 szt. kuchenka gazowo – elektryczna, 1 szt. piec konwekcyjno – parowy. Działanie wykonywane w ramach projektu RPMP.09.02.03-12-0450/16 pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Ofertę w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem WYKONAWCY oraz wskazaniem, że dotyczy dostawy sprzętu rehabilitacyjnego – dopisek „OFERTA na sprzęt rehabilitacyjny dla Ośrodka Miłosierdzia ELEOS w Gorlicach”, należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – brak podstaw do wykluczenia- wyposażenie

załącznik nr 3 – spełnienie warunków- wyposażenie

Zapytanie ofertowe wyposażenie.doc

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content