Gładyszów, dnia 18 czerwca 2019 roku

 

Zaproszenie do składania ofert

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie w związku z realizacją projektu „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów ekonomii społecznej i aktywności obywatelskiej oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2019 roku o godz. 12.00.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Gładyszów, dnia 7 czerwca 2019 roku

Zaproszenie do składania ofert

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie w związku z realizacją projektu „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” zaprasza do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej na czas realizacji treningów i warsztatów dla uczestników projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 12.00.

___________________________________________________________________________________

 

Gładyszów, dnia 4 czerwca 2019 roku

Zaproszenie do składania ofert

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie w związku z realizacją projektu „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 czerwca 2019 roku o godz. 12.00.

______________________________________________________________________________________

 

Gładyszów, dnia 4 czerwca 2019 roku

Zaproszenie do składania ofert

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie w związku z realizacją projektu „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie treningów kompetencji społecznych oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Termin składania ofert upływa w dniu 7 czerwca 2019 roku o godz. 12.00.

_______________________________________________________________________________

Gładyszów, dnia 29 maja 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie w związku z realizacją projektu „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opiekuna-mentora dla uczestników projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie ofertowe opiekun mentor
 2. Załącznik nr 1 opiekun mentor
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Termin składania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2019 roku o godz. 12.00.

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usługi opiekuna-mentora dla uczestników projektu pn.: „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR”, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Consilio Bono Edukacja, Doradztwo, Opieka, Alina Boryczka” z siedzibą w Olesnie.
Wyłoniony Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto: 21.000 zł.

_______________________________________________________________________________

 

Gładyszów, dnia 29 maja 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie w związku z realizacją projektu „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opiekuna uczestników projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 1. Zapytanie ofertowe opiekun
 2. załącznik nr 1 opiekun
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Termin składania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2019 roku o godz. 12.00.

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usługi opiekuna dla uczestników projektu pn.: „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR”, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Consilio Bono Edukacja, Doradztwo, Opieka, Alina Boryczka” z siedzibą w Olesnie.
Wyłoniony Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto: 29.400 zł.

________________________________________________________________________________

 

Gładyszów, dnia 14 maja 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie w związku z realizacją projektu „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opiekuna (animatora/pracownika socjalnego) dla uczestników projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 1. zapytanie ofertowe opiekun
 2. Załącznik nr 1
 3. Klauzula informacyjna RODO

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17 maja 2019 roku o godz. 12.00

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usługi – opiekuna (animatora/pracownika socjalnego), w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Consilio Bono Edukacja, Doradztwo, Opieka, Alina Boryczka” z siedzibą w Olesnie.
Wyłoniony Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto: 28.000 zł.