Pierwsze Dzwony MoNaStyRu w ELEOSie

Wydaje się, jakby nasz projekt dopiero co ruszył, a tu już słychać pierwsze dzwony:) Uczestnicy jednej z grup projektowych zorganizowali warsztaty pn.: „Łemkowski las w słoiku”. Warsztaty odbyły się w naszym Ośrodku, a chętnych do udziału nie brakowało – zarówno podopieczni WTZ, jak i seniorzy z zapałem zabrali się do pracy pod okiem uczestników projektu „MoNaStyR” i wolontariuszy. Z zakupionych materiałów i produktów wykonali zachwycające kompozycje w szklanych słojach, które pięknie prezentowały się na stole. Ich przeznaczenie – sprzedaż i pozyskanie środków na cele charytatywne. Projekt oczywiście się nie kończy – będą jeszcze następne warsztaty, podczas których „wyrosną” nowe, większe lasy w słoiku. Cieszy fakt, że kolejny raz nasza okoliczna młodzież połączyła siły i we współpracy z seniorami podjęła wspólne działania. A zatem Młodzi nie tylko Na Styku kultuR, ale także na styku pokoleń;)

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem udzielania wsparcia w projekcie pn.: „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR”

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” realizuje projekt

pn. „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR”.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych osób w wieku 15-29 lat z terenu Gminy Uście Gorlickie oraz Powiatu Gorlickiego.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r. i łącznie obejmie wsparciem 100 osób. Grupę docelową stanowią osoby młode, które wymagają rozwinięcia kompetencji społecznych, motywacji do działania i pobudzenia aktywności społecznej na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. W okresie realizowania projektu odbędą się m.in. trening kompetencji społecznych, warsztaty ekonomii społecznej i aktywności obywatelskiej, inspirujące wizyty studialne. Uczestnicy będą także opracowywać w grupach mikroprojekty, realizowane następnie w społeczności lokalnej. Na realizację projektów uczestnicy otrzymają dofinansowanie.

Rekrutacja do udziału w projekcie „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” odbędzie się w trzech terminach: kwiecień-maj 2019 r. – 35 osób,
wrzesień 2019 r. – 35 osób i marzec 2020 r. – 30 osób. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem przez okres 10 miesięcy. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wartość projektu wynosi 498 781,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 483 381,25 zł.

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie