Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” realizuje projekt pod nazwą „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”.
Celem projektu jest tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania dla dzieci, poprzez tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Szczegóły projektu umieszczono w poniższych załącznikach:

PWD-Regulamin rekrutacyjny

PWD- Oświadczenie o tożsamości wsparcia

PWD-Oświadczenie o danych osobowych

PWD-Oświadczenie o wykorzystanie wizerunku

PWD- Oświadczenia o zamieszkaniu