PROSIMY O 1% PODATKU KRS 0000316697

logo eleos nagłówek

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” realizuje projekt

„Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Region spójny społecznie

1.2 Numer i nazwa Poddziałania: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

1.3 Numer naboru/konkursu: RPMA.09.02.01-IP.01-12-024/17

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 100 dzieci do 18 roku życia, w tym 52% kobiet w środowisku szkolnym, rodzinnym z 80 rodzin (80 osób, w tym: 49% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Uście Gorlickie poprzez utworzenie sieci Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej, współpracujących z rodzinami.

Szczegóły projektu umieszczono w poniższych załącznikach:

PWD- Oświadczenia

PWD- Oświadczenie o tożsamości wsparcia

PWD-Formularz rekrutacyjny

PWD-Oświadczenie – danych osobowych

PWD-Oświadczenie o wizerunku

PWD-Regulamin rekrutacyjny

Informacje

Konto PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930
Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content