ZAPYTANIA OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: LOGOPEDA 

Gładyszów 20.11.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji logopedy w Zespole ds. pracy z rodziną” w ramach projektu pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE: PEDAGOG

Gładyszów 20.11.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji pedagoga w Zespole ds. pracy z rodziną” w ramach projektu pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: PRACOWNIK SOCJALNY

Gładyszów 20.11.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji pracownika socjalnego w Zespole ds. pracy z rodziną” w ramach projektu pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

 

Załącznik n 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRAWNIK

Gładyszów 20.11.2017 r.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji prawnika w Zespole ds. pracy z rodziną” w ramach projektu pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik n 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE – PSYCHOLOG 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji psychologa w Zespole ds. pracy z rodziną” w ramach projektu pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik n 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYCHOWAWCA

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji wychowawczy w Placówce Wsparcia Dziennego” w ramach projektu pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Region spójny społecznie.
1. Wychowawca w Uściu Gorlickim – 80 h miesięcznie Palcówka Wsparcia Dziennego dla 30 osób
2. Wychowawca w Banicy -80 h miesięcznie Palcówka Wsparcia Dziennego dla 10 osób
3. Wychowawca w Brunarach – 80 h miesięcznie Palcówka Wsparcia Dziennego dla 20 osób
4. Wychowawca w Wysowej-Zdroju -80 h miesięcznie Palcówka Wsparcia Dziennego dla 10 osób
5. Wychowawca w Gładyszowie – 96 h miesięcznie Palcówka Wsparcia Dziennego dla 30 osób

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści zapytania ofertowego z załącznikami.

Załącznik n 1 – zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3