PROSIMY O 1,5 % PODATKU KRS 0000316697 

Nr naszego konta bankowego PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930

logo eleos nagłówek

Informujemy, że Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” realizuje projekt pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Łużna”.
Celem projektu jest poprawa dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla dzieci i młodzieży poprzez utworzenie kompleksowych placówek wsparcia dziennego w miejscowościach Łużna, Biesna i Szalowa w gminie Łużna.
Projekt będzie realizowany od stycznia 2020 roku do czerwca 2022 roku. Powstaną dzięki niemu 4 placówki wsparcia dziennego, działające popołudniami, dostępne dla uczestników do 18 roku życia, mieszkających w gminie Łużna i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Dzieci i młodzież będą miały bieżącą opiekę, wsparcie w odrabianie lekcji, a także możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych w zakresie:
• języka angielskiego,
• matematyki,
• przedmiotów naukowo-technicznych i informatycznych,
• inicjatywności i przedsiębiorczości
• ekspresji kulturalnej.
Dzieci, u których zostanie stwierdzona taka potrzeba, będą miały możliwość uczestniczenia w gimnastyce korekcyjnej i zajęciach z logopedą. W projekcie przewidziano również wyjazdy na basen i jednodniowe wycieczki. Uczestnicy będą mogły korzystać z darmowych podwieczorków.
Projekt przewiduje również opiekę podwórkową dla dzieci, które nie uczęszczają do placówek, a potrzebują wsparcia. W tym celu zostanie uruchomiona sekcja sportowa.
Działania będą prowadzone równolegle z zaangażowaniem rodziców. Dlatego zaplanowano kilkudniowe wyjazdy rodzinne, na których prowadzone będą szkolenia z komunikacji partnerskiej i rodzinnej. Na bieżąco będą również prowadzone grupy wsparcia dla rodziców oraz treningi kompetencji wychowawczo-opiekuńczych.
Oś priorytetowa: 9 Region spójny społecznie
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Wartość projektu: 1 847 688,00 zł
Wsparcie ze środków unijnych: 1 700 808,00 zł

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content