1460x616

 

PROSIMY O 1,5 % PODATKU NA NASZ NUMER KRS 0000316697

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie 

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

 

logo eleos nagłówek

Informujemy, że Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko ? Gorlickiej ?ELEOS? jest partnerem w projekcie pn. ?Przedszkole Anna Maria w Ropie?, odpowiedzialnym za realizację zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Numer projektu: RPMP.10.01.02-12-0221/19

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie przedszkola niepublicznego w miejscowości Ropa w województwie małopolskim. Dzięki dofinansowaniu powstanie 50 miejsc przedszkolnych, podzielonych na 2 oddziały przedszkolne: dla dzieci w wieku 3-4 (w uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku od 2,5 roku) i 5-6 lat.

Opis projektu – część partnera wiodącego:
W części inwestycyjnej projektu przewidziano dostosowanie budynku (modernizacja toalet) i jego otoczenia (stworzenie placu zabaw), a także zakup mebli, sprzętu edukacyjnego, zabawek i wyposażenia elektronicznego.

W przedszkolu zatrudnione będą nauczycielki wychowania przedszkolnego i personel pomocniczy (pomoce nauczyciela, kucharz, osoba sprzątająca). Posiłki będą przygotowywane na miejscu.
Dzieci będą mogły przebywać w przedszkolu od godziny 7 do 16. Poza bieżącą opieką i rozwojem, będą uczestniczyły w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, w tym z języka angielskiego, matematyki, nowoczesnych technologii (robotyka, programowanie) oraz w zajęciach rozwijających kompetencje miękkie – inteligencję, refleks, koncentrację, sprawność ruchową, podzielność uwagi.

Przewidziano również rozwój kompetencji nauczycieli zatrudnionych w projekcie – sfinansowane zostaną kursy pedagogiczne oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej.

Opis projektu – część partnera:

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko ? Gorlickiej ?ELEOS? jest odpowiedzialny za realizację zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia z logopedą, psychologiem oraz gimnastyki korekcyjnej.
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej X ? Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 ? Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne ? spr.

Termin realizacji: 2 marca 2020 – 29 października 2021
Wartość projektu: 1,035,116.88 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 879,836.88 zł
Dofinansowanie ze środków UE przypadające na partnera: 41520 zł

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA
Logo 100 lecie PAKP_page-0001

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content