Grafika tekstowa do podstrony z mapąmakieta_cerkwi ŚW. KRZYŻ NA DZWONNICY KOPUŁA I DACH DZWONNICY ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (FARTUCH) DZWONNICY DACH ZACHATY DZWONNICY DZWONNICA – DOLNE ZEWNĘTRZNE PRZEKRYCIE DZWONNICY ŚW. KRZYŻ NAD NAWĄ GŁÓWNĄ - ŚRODKOWĄ KOPUŁA NAD NAWĄ GŁÓWNĄ - ŚRODKOWĄ ZADASZENIE NAD NAWĄ GŁÓWNĄ ŚCIANY NAWY GŁÓWNEJ Z OKNAMI ŚW. KRZYŻ NAD PREZBITERIUM KOPUŁA I DACH NAD PREZBITERIUM - OŁTARZEM ZADASZENIE NAD PREZBITERIUM 4 ŚCIANY PREZBITERIUM Z OKNAMI
ZBUDUJMY RAZEM PRAWOSŁAWNĄ CERKIEW W GŁADYSZOWIE