PROSIMY O 1,5 % PODATKU KRS 0000316697 

Nr naszego konta bankowego PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930

logo eleos nagłówek

Nabożeństwa

Порядок Богослужынь ГРУДЕН 2023

Porządek Nabożeństw Grudzień 2023

Poniedziałek 4 grudnia:

Święto Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni.

9:00 – św. Liturgia w Żdyni

 

Wtorek 5 grudnia:

40. dzień po śmierci Emilli Walczak

8:00 – św. Liturgia w Gładyszowie

 

Niedziela 10 grudnia:

Niedziela 27. po Pięćdziesiątnicy.

9:00 – św. Liturgia w Koniecznej

11:00 – św. Liturgia w Regietowie

(tego dnia w obu świątyniach przeprowadzona będzie zbiórka ogólnometropolitalna na budowę cerkwi w Gładyszowie)

 

Niedziela 17 grudnia:

10:00 – św. Liturgia w Żdyni

(po zakończeniu nabożeństwa św. Mikołaj rozda dzieciom i młodzieży prezenty – rodziców prosimy o kontakt z Proboszczem, także w tym dniu przeprowadzona zostanie kolekta ogólnometropolitalna na budowę cerkwi w Gładyszowie).

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content