PLAN NABOŻEŃSTW

17 i 21 listopad 

10.00  Regietów

 

 24 listopad

10.00 Gładyszów