zdynia

„Cerkiew Opieki Matki Boskiej, [czyli cerkiew Pokrowska] to piękny przykład drewnianej architektury łemkowskiej z XVIII wieku. Po akcji „Wisła” przez pewien czas służyła rzymskim katolikom, potem już tylko niszczała. Stropy, podłogi, polichromia…

W 1969 roku oficjalnie powstała w Zdyni parafia prawosławna, do dziś współużytkują ją wierni dwu konfesji, [katolicy rzymscy i wyznawcy Prawosławia].

4 czerwca, metropolita Tymoteusz skierował do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) pismo treści następującej: „Uprzejmie informuję, iż mieszkańcy wsi Zdynia powiatu gorlickiego, wyznania greckokatolickiego zwrócili się do mnie z prośbą o przyjęcie ich na łono PAKP.

4 lipca 1961 r. w piśmie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, Wydział  Spraw Wewnętrznych do Metropolity Warszawskiego i Całej Polski zawiadamia że przekazanie obiektu cerkwi w Zdyni  prawosławnym jest bezprzedmiotowa ponieważ jest w użytkowaniu kościoła rzymskokatolickiego.

11 lipca 1970r. w  Dziekan Okręgu Rzeszowskiego zwraca się z prośbą do Eminencji Bazylego metropolity Warszawskiego i całej Polski o wystąpienie do odpowiednich władz o przekazanie świątyni w Zdyni w użytkowanie wiernym Kościoła Prawosławnego.

Ks. Dziekan w piśmie informuje Metropolitę że Parafia Prawosławna została erygowana w Zdyni 1967r. a pierwsze nabożeństwo odbyło się na Święta Wielkanocne 1967r..Mimo wspólnego użytkowania z wiernymi Kościoła Katolickiego ,,gospodarzem’ świątyni są prawosławni wierni, którzy już po 1967r. odremontowali cerkiew i dzwonnicę.

10 marca 1969r. w piśmie Proboszcza ks. Jerzego Krysiaka do Dziekana Okręgu Rzeszowskiego w Sanoku jest podana następująca liczba wiernych prawosławnych:

Zdynia-145 osób

Konieczna- 65

Gładyszów- 147

Regietów – 73

21  czerwca 1969r. w podobnym piśmie Ks.Krysiak komunikuje że Metropolita dnia 1 lipca 1967r decyzją nr.376 zatwierdził następujące osoby w Radach Parafialnych.

Stefan Sysak – starosta cerkiewny

Stefan Dziamba – z-ca starosty

Piotr Czucha – skarbnik

I członkowie

Stefan Hyra

Stefan Kaszczak

Maria Młynarczyk

Mikołaj Smyj

Jan Karlak

Piotr Perun

Szymon Urda

Piotr Kawula

Józef Urban