PROSIMY O 1,5 % PODATKU KRS 0000316697 

Nr naszego konta bankowego PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930

logo eleos nagłówek

Zakończone prace remontowe Warsztatów Terapii Zajęciowej

W roku 2022 w Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej zrealizowano projekt ze środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych.
W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – edycja 2022 r. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej „ELEOS” w Gładyszowie wyremontował pomieszczenia prowadzonych przez niego Warsztatów Terapii Zajęciowej.
W ramach prac budowlanych wykonaliśmy malowanie oraz wymianę paneli podłogowych w pomieszczeniach/pracowniach WTZ-u: w sali terapii (sala gospodarstwa domowego), sali haftu i szycia, sali komputerowej, w pokoju psychologicznym, pokoju rękodzieła artystycznego, pokoju-magazynie oraz remont kąta sanitarnego zlokalizowanego w pracowni/sali szycia i haftu (malowanie, montaż umywalki wraz z baterią umywalkową).
Wartość projektu wyniosła 58 425,00 zł przy dofinansowaniu ze środków PFRON w kwocie 46 740,00 zł.

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content