PROSIMY O 1,5 % PODATKU KRS 0000316697 

Nr naszego konta bankowego PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930

logo eleos nagłówek

Zakończenie fazy przygotowawczej projektu „Terapeutyczne Obiadowanie”

Chcieliśmy Was poinformować o zakończeniu fazy przygotowawczej projektu innowacyjnego pn. „Terapeutyczne Obiadowanie”.

W tymże projekcie  osoby niepełnosprawne przygotowywać będą posiłki dla seniorów.

W fazie przygotowawczej w budynku Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej dostosowaliśmy kuchnię na potrzeby projektu, przeprowadziliśmy drobne prace adaptacyjne, zakupiliśmy także niezbędny sprzęt kuchenny o wartości 15 000 zł.

Ponadto zebraliśmy i skompletowaliśmy zespół do gotowania i dostarczania posiłków osobom starszym. W trakcie trwania fazy przygotowawczej przeprowadziliśmy również rekrutację seniorów do udziału w projekcie.

 

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content