załącznik nr 2 - brak podstaw do wykluczenia- wyposażenie