PROSIMY O 1,5 % PODATKU KRS 0000316697 

Nr naszego konta bankowego PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930

logo eleos nagłówek

Projekty Unijne

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko ? Nowosądeckiej ?ELEOS? realizuje projektu pn. ?Wsparcie działalności Ośrodka ?ELEOS? w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych?. Celem projektu jest zwiększenie dostępności regularnych, całodziennych usług opiekuńczych i aktywizujących dla niesamodzielnych mieszkańców regionu w wieku powyżej 60 lat.

Projekt realizowany będzie w okresie 3 lat i łącznie obejmie wsparciem 75 mieszkańców Małopolski. Grupę docelową stanowią osoby, które ze względu na wiek, zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i aktywizacji w związku z niemożnością wykonywania podstawowych czynności i zagrożeniem wykluczeniem społecznym z tych powodów.

Zaplanowano realizację dwóch zadań polegających na organizacji systematycznego, dziennego pobytu seniorów w dwóch ośrodkach w Gorlicach ? po 10 uczestników na edycję i w Gładyszowie ? po 15 uczestników na edycję. Każda z edycji obejmuje 12 miesięcy. Nabory uczestników na nową edycję realizowane są w ostatnim miesiącu trwania poprzedzającej.

W ramach projektu do każdego z Ośrodków uczestnicy będą dowożeni na zorganizowane zajęcia, które od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 poprowadzi dla nich wyspecjalizowana kadra, w tym psychologowie, terapeuci, fizjoterapeuci. Zajęcia obejmowały będą m.in. terapię manualną, ruchową, biblioterapię, arteterapię, ćwiczenia usprawniające oraz wsparcie psychologiczne.

Wartość projektu wynosi 1923810,00zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1783371,86zł.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Opis Projektu 

 

 

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content