Pierwszy ZAZ w Powiecie Gorlickim. Nowe miejsca pracy skierowane do osób niepełnosprawnych.

3 Paź, 2019
ELEOS 0

Pierwszy ZAZ w Powiecie Gorlickim. Nowe miejsca pracy skierowane do osób niepełnosprawnych.

Wczoraj w Ośrodku ELEOS została podpisana umowa na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, który tworzony jest przez Fundację ILIOS – Słońce Szczęścia, zaś jego siedziba będzie mieściła się właśnie w budynku ELEOSu. Mamy nadzieję, że ta współpraca zaowocuje w niedalekiej przyszłości rozwojem lokalnego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły w jeszcze większym stopniu zaktywizować się społecznie i – przede wszystkim – zawodowo.

Spotkanie uświetnił występ naszych podopiecznych – zarówno seniorów jak i uczestników WTZ, którzy przy akompaniamencie akordeonu wykonali piękne piosenki. Urząd Marszałkowski w Krakowie reprezentowała Pani Marta Malec-Lech oraz Pani Paulina Surman, PFRON – dyrektor Małopolskiego Oddziału – Pani Marta Mordarska. Swą obecnością zaszczyciły nas także władze samorządowe: Starosta Pani Maria Gubała oraz Wójt Gminy Uście Gorlickie – Pan Zbigniew Ludwin. Po podpisaniu umowy odbyło się spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, podczas którego przybyli goście i zainteresowani uczestnicy WTZ oraz ich rodzice i opiekunowie mogli wysłuchać informacji na temat tworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej. Członkowie Zarządu Fundacji ILIOS – Słońce Szczęścia: Pani Katarzyna Barańczuk oraz Pan Arkadiusz Barańczuk przybliżyli założenia ZAZ-u i zaprezentowali proponowane formy działalności Zakładu, zaś zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Oddziału ZUS oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach odpowiadali na pytania przybyłych osób, dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZAZ-ach.

Składamy serdeczne Bóg zapłać Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Paisjuszowi Arcybiskupowi Przemyskiemu i Gorlickiemu za udzielenie Błogosławieństwa dla tworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej i udostępnienie pomieszczeń w Ośrodku ELEOS na prowadzenie działalności.