Ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz dla młodzieży

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w Gładyszowie, po raz trzeci od marca do grudnia 2014 roku, realizuje projekt „Ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz dla młodzieży”, przy współudziale finansowym Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu, osoby starsze powyżej 60 roku życia oraz dzieci i młodzież, będą uczestniczyć w zajęciach na terenie ELEOS’u. Podobnie jak w roku ubiegłym, realizowane będą: zajęcia sportowe i integracyjne, wykłady, warsztaty rękodzieła, ceramiki i kulinarne, ogniska, wyjazdy.

Poprzez realizację projektu planujemy osiągnąć następujące cele:

– integracja międzypokoleniowa
– wzajemna nauka i przekazywanie doświadczeń
– wyjście z domu, integracja w środowisku lokalnym
– przezwyciężenie bariery starości
– rozwijanie pasji i zainteresowań
– kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu
– kultywowanie tradycji ludowych