Nasze prace

Stowarzyszenie – Warsztaty Terapii nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Warsztat Terapii jest jednostką nieprowadzącą działalności gospodarczej. Działalność warsztatów terapii zajęciowej finansowana jest ze środków PFRON.Warsztaty terapii zajęciowej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, jednak zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) warsztaty terapii zajęciowej mogą sprzedawać swoje prace, a dochód z nich przeznaczać na pokrycie kosztów związanych z integracją społeczną uczestników.