PROSIMY O 1,5 % PODATKU KRS 0000316697 

Nr naszego konta bankowego PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930

logo eleos nagłówek

Nasze prace

Stowarzyszenie – Warsztaty Terapii nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Warsztat Terapii jest jednostką nieprowadzącą działalności gospodarczej. Działalność warsztatów terapii zajęciowej finansowana jest ze środków PFRON.Warsztaty terapii zajęciowej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, jednak zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) warsztaty terapii zajęciowej mogą sprzedawać swoje prace, a dochód z nich przeznaczać na pokrycie kosztów związanych z integracją społeczną uczestników.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content