Nowy Projekt ,,Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”

19 Gru, 2017
ELEOS 0

Nowy Projekt ,,Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” realizuje projekt pod nazwą „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”.
Celem projektu jest tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania dla dzieci, poprzez tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich.

Szczegóły projektu umieszczono w zakładce ,,Projekty Unijne:załączniki.