PROSIMY O 1,5 % PODATKU KRS 0000316697 

Nr naszego konta bankowego PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930

logo eleos nagłówek

Centrum Informacji w Gładyszowie

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS w Gładyszowie w roku 2022 zrealizował zadanie: „Centrum Informacji w Gładyszowie” w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022.

W ramach w/w zadania wybudowano drewnianą wiatę wolnostojącą z możliwością odpoczynku dla turystów odwiedzających zakątki Beskidu Niskiego. Wiata nawiązuje swoim wyglądem do zabudowy łemkowskiej, w jej wnętrzu znajdują się 3 tablice informacyjne z mapami naszego regionu, w których przedstawiliśmy atrakcje turystyczne okolic Gładyszowa i całej gminy Uście Gorlickie, a także szlaki narciarstwa biegowego.

Wiata przy Centrum Informacji w Gładyszowie znajduje się pod adresem Gładyszów 45 w ogólnodostępnym miejscu przy nowym budynku Ośrodka ELEOS.

 

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content