Kategoria: Uncategorized

Archive Posts Listed On This Page

Uczestnicy WTZ na siłowni

W czwartek uczestnicy WTZ pojechali poćwiczyć na siłownię „Akademia Sportu” w Gorlicach.

Ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne, są częścią rehabilitacji. Poza tym to świetna okazja do sprawdzenia samych siebie, a także czas na wyładowanie negatywnych emocji.

Chcieliśmy bardzo podziękować właścicielom i pracownikom AKADEMIA SPORTU za udostępnienie sprzętu siłowni i za pomoc przy ćwiczeniach.

Read Details
Categories: Uncategorized

Spotkanie z dzielnicowym

W marcu Seniorzy mieli spotkanie z dzielnicowym z Uścia Gorlickiego. Asp. szt. Bogdan Król przeprowadził pogadankę na temat oszustw na „wnuczka”, na „policjanta”. Przestrzegał również przed kupowaniem różnych przedmiotów od nieznajomych osób i przed fałszywymi inkasentami.

Read Details
Categories: Uncategorized

Spotkanie integracyjne seniorów

Niedawno mieliśmy okazję zorganizować wspólne spotkanie integracyjne seniorów z Gładyszowa i Gorlic uczestniczących w projekcie „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych”. Pojechaliśmy do kina, a później zjedliśmy wspólny obiad w restauracji.

Read Details
Categories: Uncategorized

,,Bania” w Białce Tatrzańskiej

Po prostu było super….

Read Details
Categories: Uncategorized

Bractwo w Krakowie

Parafialne Bractwo młodzieży prawosławnej wraz z Szkołą Podstawową w Gładyszowie zorganizowało wyjazd dla dzieci i młodzieży.

W czasie trwających rekolekcji w Szkole Podstawowej w Gładyszowie młodzież prawosławna wyszła z inicjatywą wspólnego wyjazdu wraz z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą.

Uczestnicy odwiedzili Parafię Prawosławną w Krakowie oraz Banię w Białce Tatrzańskiej.

Proboszcz parafii ks.prot.mgr Jarosław Antosiuk z wielką radością przywitał młodzież, przedstawił tajniki pisania ikon w istniejących parafialnych pracowniach, mówił o Wielkim Poście oraz wspólnie ze wszystkimi wzniósł modlitwy w Parafialnej Świątyni. Przewodnicząca Parafialnego Bractwa  opowiedziała o działaniach młodzieży w Krakowie, przygotowała smaczny poczęstunek oraz zabawiła się za przewodnika.

Read Details
Categories: Uncategorized

Seniorzy i Uczestnicy WTZ razem

Seniorzy przekazują wiedzę kulinarną podopiecznym Warsztatów.

Zadaniem było wykonanie postnego posiłku.

Niespodzianką była wizyta pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Read Details
Categories: Uncategorized

Były sobie ferie…

Jak co roku podczas ferii zimowych Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos zorganizował wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Nie tylko młodzi ludzie mogli się bawić, zwiedzać i wspólnie integrować, ale swój czas poświęcić modlitwie i ,,dotknąć” Prawosławia.

 

Dzięki pomocy finansowej Gminy Uście Gorlickie ferie w naszej gminie były ciekawsze niż siedzenie przed komputerem.

Read Details
Categories: Uncategorized

Berdejov zimą

Uczestnicy WTZ Eleos wybrali się na wycieczkę do Berdejovskich Kupeli.

Priorytetem było zwiedzenie cukierni i poznanie produkcji Kupelnych Oblatków. Doradca zawodowy tłumaczył produkcję i składniki wytwarzanych słodyczy.Oczywiście w ocenie uczestników były bardzo smaczne.

Firma WAFER s.r.o. sa zaoberá výrobou a predajom kúpeľných oblátok. Ako jedna z mála firiem na Slovenskom trhu zostávame verný tradičnej receptúre, ktorá zaručuje lahodnú chuť a kvalitu našich výrobkov. Ako jediný výrobca na Slovensku ponúkame aj mini oblatky.

Lákavé, chutné a tradičné. Aj vďaka týmto vlastnostiam sa naše oblátky stavajú súčasťou skoro každej batožiny, s ktorou sa z Kúpeľov vracajú návštevníci či pacienti k svojím najbližším.

Naše oblátky patria k neodmysliteľným suvenírom z „Kúpeľov“.

Na nasledujúcich stránkach Vám predstavíme detailne celý sortiment našich produktov a veríme, že si z neho určite vyberiete.

Z HISTÓRIE FIRMY

Prvé zmienky o kúpeľných oblátkach sú z 18. Storočia na území českej republiky.

Pôvodne domáca výroba určená skôr pre vlastnú potrebu sa postupne s rozvojom kúpeľníctva stávala veľkovýrobou pre obchodné účely.

Ponuka oblátok bola v ostatnom čase rozšírená.

 

Read Details
Categories: Uncategorized

Wielkopostne spotkanie bractwa

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu dzieci i młodzież Parafialnego Bractwa w Gładyszowie z inicjatywy proboszcza spotkało się w Eleosie.

Głównym tematem było przypomnienie wiadomości na temat postu oraz przeprowadzenie rozmów przygotowawczych do Sakramentu Św.Spowiedzi.

Z Wielkim zainteresowaniem młodzież wysłuchała referatu o.Pafnucego na temat   porządku Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów.

Młodzież zwróciła się do Proboszcza z prośbą o udostępnienie sali konferencyjnej w Eleosie dla co sobotnich spotkań w czasie trwania postu.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą w Cerkwi w Zdyni.

Read Details
Categories: Uncategorized

Wielkopostna Pielgrzymka do Poczajowa

Program wielkopostnej pielgrzymki
Diecezjalnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej z Gorlic do Poczajowa, która odbędzie się z błogosławieństwa Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Paisjusza, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej w dniach 01-03 marca 2018 roku:
Czwartek 01.03.2018 r.:
-wyjazd z Gorlic i okolic godz. 10.00, przez Sanok, godz. 11.30; Przemyśl 13.00;
– wyjazd z Kalnikowa, godz. 14.00 – przyjazd do Poczajowskiego Monasteru, ok. godz. 19.00 – zakwaterowanie, kolacja;
Piątek drugiego tygodnia Wielkiego Postu, 02.03.2018 r. Liturgia Uprzednio-Poświęconych Darów,
– godz. 4.30, modlitwy w monasterskiej cerkwi, uczestnictwo w opuszczaniu Cudotwórczej Ikony Poczajowskiej Bogarodzicy, Liturgia, śniadanie,
-zwiedzanie Monasteru Poczajowskiego, uczestnictwo w modlitwach przy relikwiach św. cudotwórców Hioba i Amfilochiusza Poczajowskich, zwiedzanie cerkwi i skitu św. Ducha, obiad,
– Wieczernia i kolacja;
Sobota, 03.03.2018 r.: za zmarłych, Liturgia św. Jana Złotoustego,
– godz. 4.30, modlitwy w monasterskiej cerkwi, uczestnictwo w opuszczaniu Cudotwórczej Ikony Poczajowskiej Bogarodzicy, Liturgia, śniadanie,
– godz. 10.00, wyjazd z Poczajowa, przez Lwów i powrót.
Koszt: ok.120-160zł, obowiązkowo należy mieć Paszport,
odpowiednie ubranie, pieniądze kieszonkowe, podać pesel do ubezpieczenia.
Zgłoszenie: do czwartku 22 lutego 2018 roku, ( o. Julian Felenczak, kom. 501-222-561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com )

Read Details
Categories: Uncategorized