Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Przemysko - Gorlickiej

Sprzątanie Świata

Uczestnicy WTZ również przyłączyli się do akcji „Sprzątanie Świata”. W piątek p. Ela z pracowni haftu i szycia przygotowała prezentację multimedialną na temat zagrożenia jakie niesie za sobą bezmyślne wyrzucanie śmieci np. do lasu, czy na dzikie wysypiska. Rozmawialiśmy o potrzebie segregowania śmieci i recyklingu. Później, żeby utrwalić zdobyte informacje uczestnicy WTZ rozwiązywali rebusy, zagadki ekologiczne, a także został zorganizowany pokaz jak dobrze segregować śmieci. Pod koniec zajęć wszyscy uczestnicy wraz z terapeutami poszli na spacer, żeby aktywnie zadbać o środowisko i posprzątać okolice Gładyszowa.