Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Przemysko - Gorlickiej

Rehabilitacja