Pisanki, pisanki jajka malowane

27 Mar, 2018
ELEOS 0

Pisanki, pisanki jajka malowane

Wczoraj mieliśmy przyjemność gościć Pana Jana Dziubynę z Fundacji „Łemkowska Zagroda”, której celem jest m.in. promowanie i ochrona kultury, sztuki, nauki i języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności  lokalnej w kraju i za granicą, a także ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy środkowo- wschodniej. Fundacja prowadzi w Gładyszowie  Łemkowską Zagrodę Edukacyjną , w ramach której realizowane są programy edukacyjne takie jak:

– Życie na wsi 100 lat temu
– Od ziarenka do…
-,, Kręć się kręć wrzeciono…”- obróbka lnu
-,,Bicie oleju”
– Niecki, łyżki, gonty
– Zabawki naszych dziadków
– Łemkowskie pisanki
– Kuchnia łemkowska- oplacki, knysz, kiesełycia.

Uczestnicy naszych Warsztatów oraz Seniorzy mieli okazję wziąć udział w wykonywaniu pisanek metodą batiku, którą to właśnie pokazywał nam Pan Jan Dziubyna . Fundacja „Łemkowska Zagroda” jest w trakcie realizacji projektu „Wiosna – pora radosna”, finansowanym przez Województwo Małopolskie. W trakcie projektu dokumentowane jest wykonywanie pisanek różnymi technikami oraz prowadzone są warsztaty wykonywania pisanek metodą woskowania –  batiku. W warsztatach docelowo ma wziąć udział ok. 250 dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych ośrodków edukacyjnych w gminie Uście Gorlickie, Ropa, Lipinki, Sękowa.

W na przełomie kwietnia, maja planowane są też warsztaty „Zabawki naszych dziadków”, podczas których będą wykonywane różnego rodzaju zabawki z minionej epoki jak gwizdki, pukawki, korkowce.

Mamy nadzieję, że Pan Jan odwiedzi nas jeszcze i przeprowadzi wymienione wyżej zajęcia.