W ramach projektu został utworzony Ośrodek Wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie I ich rodzin w Gładyszowie (gmina Uście Gorlickie, powiat gorlicki, województwo małopolskie), w którym udział wzięło ponad 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i 30 członków rodzin z gmin Uście Gorlickie, Ropa i Sękowa.

Projekt realizowano poprzez:

– spotkania terapeutyczne, warsztaty mające na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, formy aktywności uwzględniające indywidualne zainteresowania osób z zaburzeniami psychicznymi,

– imprezy rekreacyjne służące rozwojowi i aktywności społecznej oraz fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi,

– szkolenia, kursy i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym.

– pikniki mające na celu integrację osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.