Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Przemysko - Gorlickiej

Kapelańska wizyta w Krakowie

ks Arkadiusz Barańczuk wraz z Komendantem Powiatowym
Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
bryg. mgr inż. Krzysztofem  Gładyszem z  wizytą u Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
nadbryg. Stanisława Nowaka oraz
komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. mgr. inż. Sławomira Wojcia